Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eraldis Tallinna Transpordiametile ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2011 korraldus number 1664
Redaktsiooni kehtivus:26.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 26. oktoober 2011 nr 1664-k

 

 

Eraldis Tallinna Transpordiametile ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõike 1, Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 kinnitatud „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3 ettenähtud allahinnatavate nõuete reservi ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri“ § 58 alusel

 

 

1. Eraldada Tallinna linna 2011. aasta eelarve allahinnatud nõuete reservist Tallinna Transpordiametile 131 120 eurot II ja III kvartali ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär