Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 174
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

20. oktoober 2011 nr 174

Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg2, Tallinna phimruse 52 lg7, Tallinna Linnavolikogu 19.juuni 2003 mrusega nr39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, mberkorraldamise ja lpetamise korra“ p2.8 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Nimetada Nmme Turg mber Tallinna Turgudeks.

2. Mrata hallatava asutuse Tallinna Turud haldavaks asutuseks Tallinna Ettevtlusamet.

3. Tallinna Linnavalitsusel muuta vastavalt punktidele1 ja 2 hallatava asutuse phimrust.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Nmme Turule, Nmme Linnaosa Valitsusele, Lasname Linnaosa Valitsusele, Mustame Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevtlusametile.

5. Otsus justub 1.jaanuaril 2012.

6. Otsust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt7, Tallinn15082) 30peva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees