Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 174.
Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine