Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 174.
Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Tvk m 39 19.06.2003 01.10.2003