Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna veekogudele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2011 määrus number 117 [RT IV, 03.05.2013, 40]
Jõustumine:24.10.2011
Redaktsiooni kehtivus:24.10.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 40]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     19. oktoober 2011 nr 117

 

 

 

 

 

Tallinna veekogudele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas paiknevatele veekogudele nimed järgmiselt:

1) Kadrioru asumis Luigetiik (lisa 1), Kirdetiik ja Tagatiik (lisa 2);

2) Mõigu asumis Pühamäe järv (lisa 3);

3) Aegna saarel Talneeme oja (lisa 4).

§ 2. Määrata osaliselt Kesklinnas Mõigu asumis ning osaliselt Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis ja Sõjamäe asumis paiknevale veekogule nimeks Ruunaoja (lisa 5).

§ 3. Määrata Lasnamäe linnaosas paiknevatele veekogudele nimed järgmiselt:

1) Sikupilli asumis Pae järv (lisa 6);

2) Väo asumis Väo oja (lisa 7).

§ 4. Määrata Pirita linnaosas paiknevatele veekogudele nimed järgmiselt:

1) Maarjamäe asumis Katleri oja (lisa 8);

2) Pirita asumis, Mähe asumis ja Kloostrimetsa asumis Teesuuoja (lisa 9).

§ 5. Määrata Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paiknevale veekogule nimeks Löwenruh’ tiik (lisa 10).

§ 6. Määrata Mustamäe linnaosas Siili asumis paiknevale veekogule nimeks Parditiik (lisa 11).

§ 7. Määrus jõustub 24. oktoobril 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 1

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 2

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 3

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 4

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 5

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                     19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 6

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 7

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 8

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 9

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 10

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

Tallinna Linnavalitsuse

19. oktoobri 2011 määruse nr 117

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 11

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes