Sihi tn 110 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 korralduse nr 23-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 19.10.2011 korraldus number 1587

Redaktsiooni kehtivus 19.10.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.10.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.