Tallinna Linnavalitsus 19.10.2011 korraldus number 1587.
Sihi tn 110 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 korralduse nr 23-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.10.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997