Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 05.10.2011 määrus number 115
jõustumine 10.10.2011

Redaktsiooni kehtivus 10.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    5. oktoober 2011 nr 115

 

 

 

 

 

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas ruumiandmete seaduse § 48 lg-tega 1 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-dega 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ja ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Pirita linnaosas Merivälja asumis paikneva Jugapuu tee leviala ning määrata Jugapuu tee senise läänepoolse haru nimeks Kikkapuu tee vastavalt lisale.

§ 2.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 10. oktoobril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

5. oktoobri 2011 määruse nr 115

“Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

 

Kikkapuu tee ja Jugapuu tee täpsustatud leviala skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär