Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2011 määrus number 115 [RT IV, 03.05.2013, 25]
Jõustumine:10.10.2011
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 25]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    5. oktoober 2011 nr 115

 

 

 

 

 

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas ruumiandmete seaduse § 48 lg-tega 1 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-dega 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ja ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Pirita linnaosas Merivälja asumis paikneva Jugapuu tee leviala ning määrata Jugapuu tee senise läänepoolse haru nimeks Kikkapuu tee vastavalt lisale.

§ 2.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 10. oktoobril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

5. oktoobri 2011 määruse nr 115

“Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

 

Kikkapuu tee ja Jugapuu tee täpsustatud leviala skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär