Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 28.09.2011 määrus number 113
jõustumine 03.10.2011

Redaktsiooni kehtivus 03.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     28. september 2011 nr 113

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud „Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringuga tekkivate uutele tänavatele nimeks Lennusadama tänav ja Vesilennuki tänav vastavalt lisale.

§ 2. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänavate väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 3. oktoobril  2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

28. septembri 2011 määruse nr 113

“Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas”

LISA

 

Lennusadama tänava ja Vesilennuki tänava skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär