Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2011 määrus number 113 [RT IV, 03.05.2013, 54]
Jõustumine:03.10.2011
Redaktsiooni kehtivus:03.10.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 54]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     28. september 2011 nr 113

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud „Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringuga tekkivate uutele tänavatele nimeks Lennusadama tänav ja Vesilennuki tänav vastavalt lisale.

§ 2. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänavate väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 3. oktoobril  2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

28. septembri 2011 määruse nr 113

“Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas“

LISA

 

Lennusadama tänava ja Vesilennuki tänava skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär