Tallinna Linnavalitsus 28.09.2011 määrus number 112.
Avalikule alale puude istutamise kord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine