Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 46 "Paadimaks Tallinnas" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2011 määrus number 29
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

määrus

 

 

Tallinn

22. september 2011 nr 29

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 46 “Paadimaks Tallinnas“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse § 1 p 4 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrus nr 46 “Paadimaks Tallinnas tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse number 45 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees