Tallinna jäätmekava 2012-2016

Tallinna Linnavolikogu 22.09.2011 otsus number 151

Redaktsiooni kehtivus 22.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. september 2011 nr 151

 

 

 

 

Tallinna jäätmekava 2012-2016

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel

 

 

     

1. Võtta vastu Tallinna jäätmekava 2012-2016 (lisa).

2. Arvestada Tallinna jäätmekavaga 2012-2016 Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna jäätmekava 2012-2016
Lisa lisa