Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.09.2011 määrus number 111
Jõustumine:26.09.2011
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. september

2011 nr 111

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ muutmine

 

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökordparagrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Linna esindaja

(1) Linna esindaja kooli hoolekogus on kooli asukohajärgse linnaosa vanem või tema määratud linnaosa valitsuse ametnik.

(2) Linnaosa vanemal on õigus teha linnaosa halduskogule ettepanek valida linna esindaja linna halduskogu liikmete hulgast, pöördudes linna esindaja valimiseks linnaosa halduskogu poole.

(3) Linnaosa halduskogu valib oma liikmete hulgast linna esindaja kooli hoolekogusse halduskogu koosolekul.

(4) Linnaosa vanem edastab dokumendid lõigetes 1 või  3 nimetatud linna esindaja kohta Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet).“.

§ 2.  Määrus jõustub 26. septembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär