Tallinna Linnavalitsus 21.09.2011 korraldus number 1446.
Tatari tn 21e maa osaline tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning endise kinnistu nr 1119A maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 25.08.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tatari tänav 21e asuva hoone tagastamine Tlv k 406 24.03.2010
2 Tatari tn 21d ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 627 11.04.2007
3 Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord Tlv m 60 28.06.2006 03.07.2006
4 Tatari tn 21C ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 2251 09.09.2002
5 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997