Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 määrus number 109 [RT IV, 03.05.2013, 30]
Jõustumine:19.09.2011
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 30]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    14. september 2011 nr 109

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Priisle asumis Tallinna ja Jõelähtme valla piiril kulgeva tänava nimeks Linnuse tee vastavalt lisale.

§ 2.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 19. septembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

14. septembri 2011 määruse nr 109

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Linnuse tee skeem

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Linnuse tee skeem