Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 korraldus number 1405.
Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 10.08.2086

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine