Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 korraldus number 1405

Redaktsiooni kehtivus 27.11.2013 - 18.02.2015
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 10.08.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.