Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatused
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 korraldus number 1402
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. september

2011 nr

1402-k

 

 

Tallinna Linnakantselei ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatused

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 p-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ §-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5 ning
lisadega 1 ja 2

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 1 „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. oktoobrist 2011 järgmine muudatus:

1.1 moodustada linnakantselei koosseisu spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10);

1.2 Tallinna Linnakantselei koosseisus on kokku 237 ametikohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 18 „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. oktoobrist 2011 järgmine muudatus:

2.1 kustutada linnaosa valitsuse koosseisust korrakaitse vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9);

2.2 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisus on kokku 97 ametikohta.

3. Tallinna Linnakantseleil esitada Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmise käigus ettepanek töötasukulude suurendamiseks summas 3 604 eurot, sellest töötasu 2 681 eurot, sotsiaalmaks 885 eurot ja töötuskindlustusmakse 38 eurot. Samas ulatuses vähendatakse Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ettenähtud vahendeid.

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes