Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus number 28.
Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine