Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus number 28.
Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 36 30.10.2008 06.11.2008