Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.09.2011 määrus number 106 [RT IV, 03.05.2013, 41]
Jõustumine:12.09.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 41]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     6. september 2011 nr 106

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 72 kehtestatud „Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kesklinnas Kadrioru asumis Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringuga tekkivate uute tänavate nimeks Kiikri tänav ja Pikksilma tänav, pikendada olemasoleva Tuukri tänava kulgu ning täpsustada Filmi tänava ja Bensiini tänava leviala vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänavate väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 12. septembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      6. septembri 2011 määruse nr 106

“Tänavanimede määramine Kesklinnas“

LISA

 

Pikksilma tänava, Kiikri tänava, Tuukri tänava pikendamise, Filmi tänava ja Bensiini tänava leviala täpsustamise skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär