Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Tallinna Botaanikaaia administratiivhoone katuse ja katuse läbisadamisest tekkinud kahjustuste parandamiseks

Tallinna Linnavalitsus 24.08.2011 korraldus number 1321

Redaktsiooni kehtivus 24.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

           24. august 2011 nr 1321-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Tallinna Botaanikaaia administratiivhoone katuse ja katuse läbisadamisest tekkinud kahjustuste parandamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord“ punkti 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud „Tallinna Botaanikaaia põhimääruse“ punktiga 2 ning tulenevalt vajadusest säilitada Eesti ühte olulisemat ja suuremat herbaariumi ja vältida selle hävimisohtu

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonnaametile 35 600 (kolmkümmend viis tuhat kuussada) eurot Tallinna Botaanikaaia herbaariumi, raamatukogu katuse ja ruumide avariiremondi ning liigniiskusest tekkinud hallituse eemaldamise kulude katmiseks.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Botaanikaaiale.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär