Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
24.08.2011- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Tallinna Botaanikaaia administratiivhoone katuse ja katuse läbisadamisest tekkinud kahjustuste parandamiseks
Tallinna Linnavalitsus 24.08.2011 korraldus number 1321
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

           24. august 2011 nr 1321-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Tallinna Botaanikaaia administratiivhoone katuse ja katuse läbisadamisest tekkinud kahjustuste parandamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord“ punkti 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud „Tallinna Botaanikaaia põhimääruse“ punktiga 2 ning tulenevalt vajadusest säilitada Eesti ühte olulisemat ja suuremat herbaariumi ja vältida selle hävimisohtu

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonnaametile 35 600 (kolmkümmend viis tuhat kuussada) eurot Tallinna Botaanikaaia herbaariumi, raamatukogu katuse ja ruumide avariiremondi ning liigniiskusest tekkinud hallituse eemaldamise kulude katmiseks.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Botaanikaaiale.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär