Tallinna Linnavalitsus 24.08.2011 korraldus number 1297.
Viljandi mnt 41d maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1380-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.08.2086

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Endise "Viire nr 106" maaüksuse maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine Tlv k 1380 27.08.2008