Viljandi mnt 41d maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1380-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 24.08.2011 korraldus number 1297

Redaktsiooni kehtivus 24.08.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.08.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.