Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku muudatus koos ametikohtade palgaastmetega seoses järelevalve tugevdamisega planeerimismenetluse üle
Tallinna Linnavalitsus 24.08.2011 korraldus number 1296
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. august

2011 nr

1296-k

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku muudatus koos ametikohtade palgaastmetega seoses järelevalve tugevdamisega planeerimismenetluse üle

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 p-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ §-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5 ning seoses vajadusega tugevdada järelevalve tegevusi linna süsteemis

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 1 „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 25. augustist 2011 järgmised muudatused:

1.1 moodustada linna sisekontrolöri teenistuse koosseisu järelevalve osakond;

1.2 moodustada järelevalve osakonna koosseisu osakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B10) ja üks juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14);

1.3 viia menetlusosakonna koosseisust vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12) järelevalve osakonna koosseisu;

1.4 kinnitada linna sisekontrolöri ametikoha palgaastmeks C12 (senise C11 asemel);

1.5 Tallinna Linnakantselei koosseisus on kokku 236 ametikohta.

2. Tallinna Linnakantseleil esitada Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmise käigus ettepanek töötasukulude muutmiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks linna sisekontrolöri teenistusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär