Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.08.2011 määrus number 99
jõustumine 22.08.2011

Redaktsiooni kehtivus 22.08.2011 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  17. august 2011 nr 99

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt määruse lisale Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga kavandatavatele tänavatele nimed järgmiselt:

1) osaliselt Kesklinnas Kitseküla asumis ja osaliselt Kristiine linnaosas Tondi asumis kulgevale tänavale Kitseküla tänav;

2) Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevale tänavale Kampri tänav;

3) Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevale tänavale Vaari tänav (olemasoleva Vaari tänava pikendus).

§ 2.  Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Kristiine Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänavate väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 22. augustil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

17. augusti 2011 määruse nr 99

“Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas“

LISA

 

Kitseküla tänava, Kampri tänava ja Vaari tänava pikenduse skeem

 

Toomas Sepp

Linnasekretär