Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.08.2011 määrus number 99 [RT IV, 03.05.2013, 42]
Jõustumine:22.08.2011
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 42]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  17. august 2011 nr 99

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt määruse lisale Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga kavandatavatele tänavatele nimed järgmiselt:

1) osaliselt Kesklinnas Kitseküla asumis ja osaliselt Kristiine linnaosas Tondi asumis kulgevale tänavale Kitseküla tänav;

2) Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevale tänavale Kampri tänav;

3) Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevale tänavale Vaari tänav (olemasoleva Vaari tänava pikendus).

§ 2.  Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Kristiine Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänavate väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 22. augustil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

17. augusti 2011 määruse nr 99

“Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas“

LISA

 

Kitseküla tänava, Kampri tänava ja Vaari tänava pikenduse skeem

 

Toomas Sepp

Linnasekretär