Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatide nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1226
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

 1226-k

 

 

Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatide nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ ning Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 määruse nr 81 „Tallinna linna Peterburi stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“ §-ga 3 ja tulenevalt Tallinna linna Peterburi stipendiumi statuudist ning Eesti Kunstiakadeemia rektori 13. juuni 2010 käskkirjast nr KNTS-12/3

 

 

1. Nimetada Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatideks järgmised üliõpilased:

Darja Andrejeva (Eesti Kunstiakadeemia),

Nadezda Shakhtarina (Peterburi Riiklik Tehnoloogia- ja Disainiülikool).

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Eesti Kunstiakadeemiale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes