Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1202.
Männiku tee 26 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1378-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.06.2086

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Männiku tee 26, endise kinnistu nr 1484 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine Tlv k 1378 27.08.2008