Männiku tee 26 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1378-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1202

Redaktsiooni kehtivus 03.08.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.06.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.