Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna väljakule nime määramine
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 määrus number 98 [RT IV, 03.05.2013, 43]
Jõustumine:08.08.2011
Redaktsiooni kehtivus:08.08.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 43]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    3. august 2011 nr 98

 

 

 

 

 

Kesklinna väljakule nime määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg  1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna linnapea ettepanekust jäädvustada 1991. aasta 20. augusti sündmusi

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kesklinnas linnaosas Vanalinna asumis paiknevale väljakule nimeks 20. Augusti väljak vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 8. augustil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülresannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse

3. augusti 2011 määruse nr 98

“Kesklinna väljakule nime määramine“

LISA

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes