Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse "Fakto Auto Tallinna rahvasõit" ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2011 korraldus number 1180
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

           22. juuni 2011 nr 1180-k

 

 

Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse „Fakto Auto Tallinna rahvasõit“ ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 alusel, võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Aerobike Cycling Agency 14. juuni 2011 esitatud avaldustest

 

 

1. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) korraldada jalgrattavõistlus „Fakto Auto Tallinna rahvasõit“ võistluskeskuse paiknemisega Rävala puiesteel 31. juulil 2011 kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni vastavalt 13. juunil 2011 registreeritud avaliku ürituse loale nr 223.

2. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda liiklusele 31. juulil 2011 järgmised Tallinna teed ja tänavad:

2.1 Rävala pst linnast väljuv teepool lõigus Lauteri tn kuni Liivalaia tn kella 10:00-st kuni kella 18.00-ni;

2.2 Tartu mnt linnast väljuv teepool lõigus Liivalaia tn kuni Vana-Tartu mnt kella 11:30-st kuni kella 17.00-ni.

3. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency punktis 2 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

4. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 31. juulil 2011 kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni suunata liini nr 3 autobussid ümbersõidule Randla sõidusuunal mööda A.Lauteri tänavat, Teatri väljakut, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat.

5. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktis 2 nimetatud tänavate piirkonda ning tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency ja Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär