Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse "Filter temposõidu karikasarja IV etapp" ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2011 korraldus number 1179
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

            22.  juuni 2011 nr 1179-k

 

 

Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse „Filter temposõidu karikasarja IV etapp“ ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 alusel, võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Aerobike Cycling Agency 14. juuni 2011 esitatud avaldustest

 

 

1. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) korraldada jalgrattavõistlus „Filter temposõidu karikasarja IV etapp“ võistluskeskuse paiknemisega Filtri teel 6. juulil 2011 kella 18.00-st kuni kella 21.00-ni vastavalt 16. mail 2011 registreeritud avaliku ürituse loale nr 53.

2. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda liiklusele 6. juulil 2011 kella 18.30-st kuni kella 21.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

2.1 Filtri tee;

2.2 Tehnika tänav lõigus Endla tn kuni Filtri tee.

3. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency punktis 2 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

4. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktis 2 nimetatud tänavate piirkonda ning tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency ja Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär