Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse "VIII Lauri Aus’i mälestusvõistlus" ajal
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2011 korraldus number 1178
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

           22. juuni 2011 nr 1178-k

 

Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse „VIII Lauri Aus’i mälestusvõistlus“ ajal

 

 

Liiklusseaduse  § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.4 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu SPORDIKLUBI CFC 15. juuni 2011 taotlusest

 

1. Lubada jalgrattavõistluse „VIII Lauri Aus’i mälestusvõistlus“ läbiviimiseks sulgeda liikluseks (v.a ühistranspordiliiklus) 24. juulil 2011 kella 10.00-st kuni 16.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Rummu tee Pirita teest Kose teeni;

1.2 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.3 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.4 Kloostrimetsa tee Lükati teest Merivälja teeni;

1.5 Pirita tee ja Merivälja tee linnast väljuval suunal esimene sõidurada Rummu teest Kloostrimetsa teeni;

2. Vabastada Mittetulundusühing SPORDIKLUBI CFC (registrikood 80172726) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 24. juulil 2011 kella 10.00-st kuni kella 16.00-ni:

3.1 jätta ära liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 Pirita teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Rummu peatus;

3.2 jätta ära liinide nr 34A ja 38 Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Pirita peatus;

3.3 teha liinide nr 1A ja 8 Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Pirita peatus peale Kloostrimetsa tee ristmikku Pirita Linnaosa Valitsuse hoone kõrval;

4. Mittetulundusühingul SPORDIKLUBI CFC tagada:

4.1 mälestussõidu trassi tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile ning ohutu liiklus ürituse toimumise ajal;

4.2 Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal Pirita autobussipeatuse ajutise asukoha tähistamine liiklusmärgiga nr 541a;

4.3 suletavatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

5. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär