Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 25.
Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri" ja 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006
2 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006