Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 korraldus number 1030.
Kirilase tn 1 // Lepiku tee 17 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 12159 maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 05.06.2086

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine