Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 korraldus number 1030.
Kirilase tn 1 // Lepiku tee 17 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 12159 maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 05.06.2086

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tvk o 387 03.10.2002
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
3 Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki ja sellele seatava hoonestusõiguse Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise taotlemine ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1833 05.11.2008