Kirilase tn 1 // Lepiku tee 17 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 12159 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 korraldus number 1030

Redaktsiooni kehtivus 15.06.2011 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 05.06.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.