Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 määrus number 92
jõustumine 20.06.2011

Redaktsiooni kehtivus 20.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    15. juuni 2011 nr 92

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt määruse lisale Nõmme linnaosas Raudalu asumis:

1) Kume tänava ja Mustika tänava vahelise tänavalõigu nimeks Kume tänav ja pikendada sellega olemasoleva Kume tänava kulgu;

2) Kume tänava ja Mustika tänava ristmikult loode suunas lähtuva tänavalõigu nimeks Mustika tänav ja pikendada sellega olemasoleva Mustika tänava kulgu.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 20. juunil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                             15. juuni 2011 määruse nr 92

“Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Kume tänava pikenduse ja Mustika tänava pikenduse skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär