Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 03.03.2005 nr 18
Aktile viitab
 
Tlv k 10.08.2011 nr 1241
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 määrus number 92 [RT IV, 03.05.2013, 49]
Jõustumine:20.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 49]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    15. juuni 2011 nr 92

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt määruse lisale Nõmme linnaosas Raudalu asumis:

1) Kume tänava ja Mustika tänava vahelise tänavalõigu nimeks Kume tänav ja pikendada sellega olemasoleva Kume tänava kulgu;

2) Kume tänava ja Mustika tänava ristmikult loode suunas lähtuva tänavalõigu nimeks Mustika tänav ja pikendada sellega olemasoleva Mustika tänava kulgu.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 20. juunil 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                             15. juuni 2011 määruse nr 92

“Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Kume tänava pikenduse ja Mustika tänava pikenduse skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär