Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2011 määrus number 88 [RT IV, 03.05.2013, 39]
Jõustumine:13.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 39]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     8. juuni 2011 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinnas kasutusel olevate kalmistute nimed ametlike kohanimedena

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

1) Juhkentali asumis Siselinna kalmistu (lisa 1);

2) Juhkentali asumis Kaitseväe kalmistu (lisa 2);

§ 2. Määrata Pirita linnaosas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

1) Pirita asumis Pirita kalmistu (lisa 3);

2) Kloostrimetsa asumis Metsakalmistu (lisa 4);

3) Laiaküla asumis ja Lepiku asumis Pärnamäe kalmistu (lisa 5);

§ 3. Määrata Nõmme linnaosas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

1) Liiva asumis Liiva kalmistu (lisa 6);

2) Hiiu asumis Hiiu-Rahu kalmistu (lisa 7);

3) Rahumäe asumis Rahumäe kalmistu (lisa 8).

§ 4. Määrus jõustub 13. juunil 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 1

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 2

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 4

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 5

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                     8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 6

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                      8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 7

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                       8. juuni 2011 määruse nr 88

“Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine“

LISA 8

 

Toomas Sepp

Linnasekretär