Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 02.06.2011 määrus number 19
jõustumine 12.06.2011

Redaktsiooni kehtivus 12.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2011 nr 19

 

 

Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning ruumiandmete seaduse § 20 lg 4, § 34 lg 2 ning § 54 alusel.

 

 

§ 1.  Delegeerida ruumiandmete seaduse § 20 lg 4, § 34 lg 2 ning § 54 alusel sätestatud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Määrus jõustub 12. juunil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees