Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2011 määrus number 19 [RT IV, 09.03.2013, 43]
Jõustumine:12.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2011 - ... [RT IV, 09.03.2013, 43]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2011 nr 19

 

 

Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning ruumiandmete seaduse § 20 lg 4, § 34 lg 2 ning § 54 alusel.

 

 

§ 1.  Delegeerida ruumiandmete seaduse § 20 lg 4, § 34 lg 2 ning § 54 alusel sätestatud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Määrus jõustub 12. juunil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees