Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevuse lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 01.06.2011 määrus number 86
jõustumine 06.06.2011

Redaktsiooni kehtivus 06.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. juuni

2011 nr 86

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 moodustatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevus.

§ 2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:

1) 14. mai 2003 määrus nr 43 " Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine";

2) 24. septembri 2003 määrus nr 87 " Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine";

3) 18. veebruari 2004 määruse nr 15 " Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale“ punkt 2;

4) 3. novembri 2004 määrus nr 84 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

5) 6. aprilli 2004 määrus nr 32 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

6) 14. detsembri 2005 määrus nr 123„ Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

7) 9. mai 2007 määrus nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

8) 2. aprilli 2008 määrus nr 27 „ Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

9) 6. mai 2009 määrus nr 41 „ Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43" Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamise ja koosseisu kinnitamine" muutmine“;

10) 2. detsembri 2009 määrus nr 87 „ Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmise“.

§ 3. Määrus jõustub 6. juunil 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär