Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
06.06.2011- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 01.06.2011 määrus number 86 [RT IV, 07.05.2013, 83]
Jõustumine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2011 - ... [RT IV, 07.05.2013, 83]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. juuni

2011 nr 86

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 moodustatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni tegevus.

§ 2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:

1) 14. mai 2003 määrus nr 43 " Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine";

2) 24. septembri 2003 määrus nr 87 " Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine";

3) 18. veebruari 2004 määruse nr 15 " Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale“ punkt 2;

4) 3. novembri 2004 määrus nr 84 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

5) 6. aprilli 2004 määrus nr 32 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

6) 14. detsembri 2005 määrus nr 123„ Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

7) 9. mai 2007 määrus nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

8) 2. aprilli 2008 määrus nr 27 „ Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine“;

9) 6. mai 2009 määrus nr 41 „ Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43" Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamise ja koosseisu kinnitamine" muutmine“;

10) 2. detsembri 2009 määrus nr 87 „ Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmise“.

§ 3. Määrus jõustub 6. juunil 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär