Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutiste komisjonide tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2011 korraldus number 848
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. mai

2011 nr

848-k

 

 

Ajutiste komisjonide tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse: 

1.1 8. juuni 2005 korraldusega nr 1163-k ohtlike raudteevedude vähendamiseks Tallinna linnas moodustatud ajutise komisjoni tegevus;

1.2 15. veebruari 2006 korraldusega nr 321-k Pealinna Rahvuspargi loomiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus;

1.3 7. novembri 2006 korraldusega nr 2226-k lillepeenarde, -tornide,
-amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramise, komisjonide moodustamise ja osalejate kvalifitseerimise tingimuste heakskiitmiseks  moodustatud erikomisjoni ja põhikomisjoni tegevus;

1.4 23. detsembri 2008 korraldusega nr 2232-k lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramiseks, žürii moodustamiseks ja auhinnafondi kinnitamiseks moodustatud žürii tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 8. juuni 2005 korraldus nr 1163-k „Ajutise komisjoni moodustamine“;

2.2 21. detsembri 2005 korraldus nr 2526-k „Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)“;

2.3 3. mai 2006 korraldus nr 880-k "Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)"

2.4 6. septembri 2006 korraldus nr 1820-k „Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)“;

2.5 23. mai 2007 korraldus nr 944-k „Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)“.

2.6 15. veebruari 2006 korraldus nr 321-k „Ajutise komisjoni moodustamine Pealinna Rahvuspargi loomiseks“;

2.7 23. mai 2007 korraldus nr 945-k „Pealinna Rahvuspargi loomise ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

2.8 7. novembri 2006 korraldus nr 2226-k „Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine ja osalejate kvalifitseerimise tingimuste heakskiitmine“;

2.9 23. detsembri 2008 korraldus nr 2232-k „Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, žürii moodustamine ja auhinnafondi kinnitamine“.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks järgmistele isikutele:

Denis Boroditš, Taavi Aas, Tõnu Tuppits, Jaanus Mutli, Enno Tamm,  Andres Lippmaa,  Tiit Siimon, Ain Valdmann, Rein Ratas, Ain Järve, Margus Kingisepp, Liis Valk, Tiina Tallinn, Henry Kuningas, Moonika Vister, Kalle Jõks, Kaia Sarnet, Jüri Lass, Ülle Harak, Tiina Napp, Rene Ottesson, Lea Nilson, Ene Tomberg, Madis Kõrvits, Signe Kuljus, Õrne Suur, Merike Alep,  Karmen Kähr, Urmas Kaldaru, Helen Kallaste, Virge Hinno, Mariana Lõsenko, Urmas Kõpp, Margus Nõlvak, Anu Sügis, Mart Mets, Arvo Soorand, Ulve Pärn, Ly Pärn, Olga Sõtnik, Jekaterina Sibul, Leili Müür, Monica Rand, Marion Aare, Rita Krabi, Carl-Dag Lige, Olga Ivanova.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär