Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 17.
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine